Bệnh viện ở Đà Nẵng phong tỏa sau khi ghi nhận ca nghi mắc COVID-19

Bệnh viện Hoàn Mỹ phong tỏa sau khi ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19. Ảnh: Long Chung
Bệnh viện Hoàn Mỹ phong tỏa sau khi ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19. Ảnh: Long Chung
Bệnh viện Hoàn Mỹ phong tỏa sau khi ghi nhận một trường hợp nghi mắc COVID-19. Ảnh: Long Chung
Lên top