Hải Dương ghi nhận 2 ca trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Tỉnh Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top