Hà Tĩnh: Thêm 1 nhà máy và gần 6.000 dân bị phong tỏa

Nhà máy của Công ty CP Dược Hà Tĩnh ở xã Cẩm Vịnh đang bị phong tỏa. Ảnh: TT.
Nhà máy của Công ty CP Dược Hà Tĩnh ở xã Cẩm Vịnh đang bị phong tỏa. Ảnh: TT.
Nhà máy của Công ty CP Dược Hà Tĩnh ở xã Cẩm Vịnh đang bị phong tỏa. Ảnh: TT.
Lên top