Hà Nội tiếp tục lắp đặt thiết bị thông minh thay thế loa phường tại các hộ gia đình

Tiếp tục lắp đặt thiết bị thông minh thay thế loa phường. Ảnh PV
Tiếp tục lắp đặt thiết bị thông minh thay thế loa phường. Ảnh PV