Từ tháng 8.2017: Hệ thống loa phường ở 4 quận sẽ được “nghỉ ngơi"

Loa phường ở 4 quận sẽ "nghỉ ngơi" từ 1.8. Ảnh: Tienphong
Loa phường ở 4 quận sẽ "nghỉ ngơi" từ 1.8. Ảnh: Tienphong
Loa phường ở 4 quận sẽ "nghỉ ngơi" từ 1.8. Ảnh: Tienphong