Hà Nội: "Loa phường cách tân" nhỏ xinh được lắp trong nhà dân