Hà Nội rà soát tín đồ giáo phái Tân Thiên Địa phòng, chống COVID-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã họp trực tuyến. Ảnh PV
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã họp trực tuyến. Ảnh PV
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội đã họp trực tuyến. Ảnh PV
Lên top