Hơn nửa triệu người Hàn Quốc ký đơn đòi cưỡng chế giải thể Tân Thiên Địa

60% ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc liên quan đến Tân Thiên Địa giáo hội. Ảnh: Yonhap
60% ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc liên quan đến Tân Thiên Địa giáo hội. Ảnh: Yonhap
60% ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc liên quan đến Tân Thiên Địa giáo hội. Ảnh: Yonhap
Lên top