Hàn Quốc yêu cầu điều tra giáo phái lây lan COVID-19 cáo buộc giết người

Lee Man-he, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa. Ảnh: Teller Report
Lee Man-he, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa. Ảnh: Teller Report
Lee Man-he, người sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa. Ảnh: Teller Report
Lên top