Giáo chủ Tân Thiên Địa gập đầu xin lỗi vì lây lan COVID-19

Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee gập đầu xin lỗi. Ảnh: AFP
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee gập đầu xin lỗi. Ảnh: AFP
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee gập đầu xin lỗi. Ảnh: AFP
Lên top