Hà Nội đề xuất mở lại 8 tuyến vận tải khách liên tỉnh

Hà Nội đề xuất mở lại 8 tuyến vận tải khách liên tỉnh. Ảnh: Đức Nguyễn
Hà Nội đề xuất mở lại 8 tuyến vận tải khách liên tỉnh. Ảnh: Đức Nguyễn
Hà Nội đề xuất mở lại 8 tuyến vận tải khách liên tỉnh. Ảnh: Đức Nguyễn
Lên top