Điện Biên ghi nhận 3 trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19

Các trường hợp trước khi tiêm đều được tuyên truyền, kiểm tra vaccine COVID-19.
Các trường hợp trước khi tiêm đều được tuyên truyền, kiểm tra vaccine COVID-19.
Các trường hợp trước khi tiêm đều được tuyên truyền, kiểm tra vaccine COVID-19.
Lên top