Điện Biên xét nghiệm SARS - CoV-2 cho đội ngũ vận tải khách liên tỉnh

Dự kiến sẽ có khoảng 500 cán bộ, nhân viên, lái xe và phụ xe khách liên tỉnh tại Điện Biên được lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 đợt này. Ảnh S.A
Dự kiến sẽ có khoảng 500 cán bộ, nhân viên, lái xe và phụ xe khách liên tỉnh tại Điện Biên được lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 đợt này. Ảnh S.A
Dự kiến sẽ có khoảng 500 cán bộ, nhân viên, lái xe và phụ xe khách liên tỉnh tại Điện Biên được lấy mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 đợt này. Ảnh S.A
Lên top