Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến người tốt việc tốt

Ông Nguyễn Công Bằng-Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội nhấn mạnh về công tác tuyên truyền thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: Thanh Huyền
Ông Nguyễn Công Bằng-Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội nhấn mạnh về công tác tuyên truyền thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: Thanh Huyền
Ông Nguyễn Công Bằng-Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP.Hà Nội nhấn mạnh về công tác tuyên truyền thi đua yêu nước năm 2019. Ảnh: Thanh Huyền
Lên top