Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước: Không thể coi nhẹ nguồn lực vật chất

Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 3 từ trái sang) trao quà cho CNLĐ nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018. Ảnh: CĐCT
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 3 từ trái sang) trao quà cho CNLĐ nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018. Ảnh: CĐCT
Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam Trần Quang Huy (thứ 3 từ trái sang) trao quà cho CNLĐ nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018. Ảnh: CĐCT
Lên top