LĐLĐ An Giang: Phong trào thi đua yêu nước làm lợi trên 220 tỷ đồng

Chủ tọa Hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tọa Hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tọa Hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Lên top