Phong trào thi đua yêu nước trong khu vực hành chính sự nghiệp: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

CĐ Viên chức phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong công chức, viên chức lần thứ IV - năm 2018. Ảnh: P.Y
CĐ Viên chức phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong công chức, viên chức lần thứ IV - năm 2018. Ảnh: P.Y
CĐ Viên chức phối hợp với Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trong công chức, viên chức lần thứ IV - năm 2018. Ảnh: P.Y
Lên top