Phong trào thi đua yêu nước tại tỉnh Nam Định: Chú trọng tôn vinh công nhân lao động trực tiếp sản xuất

Công nhân Cty TNHH Geu - Li (huyện Vụ Bản, Nam Định) trong giờ sản xuất. Ảnh: THỌ XUÂN
Công nhân Cty TNHH Geu - Li (huyện Vụ Bản, Nam Định) trong giờ sản xuất. Ảnh: THỌ XUÂN
Công nhân Cty TNHH Geu - Li (huyện Vụ Bản, Nam Định) trong giờ sản xuất. Ảnh: THỌ XUÂN
Lên top