Hà Nội: Cuối năm, thị trường lao động sẽ sôi nổi hơn

Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh: Anh Thư
Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh: Anh Thư
Doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp người lao động. Ảnh: Anh Thư
Lên top