Thị trường lao động đang dần phục hồi

Phỏng vấn trực tuyến tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư
Phỏng vấn trực tuyến tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư
Phỏng vấn trực tuyến tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh Anh Thư
Lên top