Người cao tuổi, có bệnh nền phải hạn chế tối đa tiếp xúc người khác

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top