Thị trường lao động Việt Nam: Cần vai trò của chính người trong cuộc

Kỹ năng của người lao động là yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động. Ảnh: Hải Anh
Kỹ năng của người lao động là yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động. Ảnh: Hải Anh
Kỹ năng của người lao động là yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất lao động. Ảnh: Hải Anh
Lên top