Thị trường lao động 2019: Cơ hội việc làm và tư vấn của chuyên gia

Khách mời trả lời các câu hỏi trong chương trình giao lưu trực tuyến. Ảnh: Trần Vương
Khách mời trả lời các câu hỏi trong chương trình giao lưu trực tuyến. Ảnh: Trần Vương
Khách mời trả lời các câu hỏi trong chương trình giao lưu trực tuyến. Ảnh: Trần Vương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top