Hà Nội: Chuẩn bị sẵn 30.000 chỗ cho trường hợp cách ly bắt buộc

Thành phố Hà Nội chuẩn bị nơi cách ly đủ cho 30.000 F1. Ảnh: TG
Thành phố Hà Nội chuẩn bị nơi cách ly đủ cho 30.000 F1. Ảnh: TG
Thành phố Hà Nội chuẩn bị nơi cách ly đủ cho 30.000 F1. Ảnh: TG
Lên top