Hà Nội chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở khu cách ly

Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thông tin tại phiên họp. Ảnh: Phạm Đông
Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thông tin tại phiên họp. Ảnh: Phạm Đông
Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thông tin tại phiên họp. Ảnh: Phạm Đông
Lên top