Phải công khai trúng thầu mua sắm thiết bị, xét nghiệm COVID-19

Phải công khai trúng thầu mua sắm thiết bị, xét nghiệm COVID-19. Ảnh LDO.
Phải công khai trúng thầu mua sắm thiết bị, xét nghiệm COVID-19. Ảnh LDO.
Phải công khai trúng thầu mua sắm thiết bị, xét nghiệm COVID-19. Ảnh LDO.
Lên top