Tạm đình chỉ cán bộ cho bệnh nhân rời khỏi khu cách ly ở Chương Mỹ

Lên top