Dự báo thời tiết 27.7: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể sẽ mưa đến đầu tháng 8