Tháng 12.2020 sẽ chạy thử tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông để nghiệm thu

Đoàn tàu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Đoàn tàu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Đoàn tàu tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh ĐT
Lên top