Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 681 lao động chờ việc, chuyên gia tư vấn Pháp vẫn chưa sang

Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm “đắp chiếu” chờ chạy thương mại. Ảnh: Đ.T
Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm “đắp chiếu” chờ chạy thương mại. Ảnh: Đ.T
Đoàn tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang nằm “đắp chiếu” chờ chạy thương mại. Ảnh: Đ.T
Lên top