Điện lực miền Trung: Ứng dụng giúp khách hàng tránh sự "cháy túi"

Điện lực miền Trung hỗ trợ khách hàng xử lý điểm bị sự cố do rò rỉ điện đường dây trên mái tôn. Ảnh: Ngọc Thạch
Điện lực miền Trung hỗ trợ khách hàng xử lý điểm bị sự cố do rò rỉ điện đường dây trên mái tôn. Ảnh: Ngọc Thạch
Điện lực miền Trung hỗ trợ khách hàng xử lý điểm bị sự cố do rò rỉ điện đường dây trên mái tôn. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top