Điện lực miền Trung: Đảm bảo chất lượng cung cấp điện cho khách hàng

Điện lực miền Trung đảm bảo chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Điện lực miền Trung đảm bảo chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Điện lực miền Trung đảm bảo chất lượng cung cấp điện cho khách hàng. Ảnh: Hoàng Ngọc Thạch
Lên top