Điện lực miền Trung: Đảm bảo cấp điện 12.507 điểm phục vụ bầu cử

Trung tâm Giám sát lưới điện EVNCPC vận hành trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Thạch
Trung tâm Giám sát lưới điện EVNCPC vận hành trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Thạch
Trung tâm Giám sát lưới điện EVNCPC vận hành trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top