Điện lực miền Trung sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Các cá nhân của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung được khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thạch
Các cá nhân của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung được khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thạch
Các cá nhân của Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung được khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top