Đề nghị cấm xe ưu tiên đi ngược chiều trên cao tốc: Bộ GTVT sẽ xem xét