Đào đường, sửa chữa toàn diện Quốc lộ 19 Gia Lai - Bình Định

QL19 Gia Lai - Bình Định đang được sửa chữa, khắc phục. Ảnh N.H.Q
QL19 Gia Lai - Bình Định đang được sửa chữa, khắc phục. Ảnh N.H.Q
QL19 Gia Lai - Bình Định đang được sửa chữa, khắc phục. Ảnh N.H.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top