Dân Cần Thơ chấp hành tốt Chỉ thị 16, ủng hộ nếu tiếp tục cách ly xã hội

Quán ăn vẫn chưa sẵn sàng hoạt động lại.
Quán ăn vẫn chưa sẵn sàng hoạt động lại.
Quán ăn vẫn chưa sẵn sàng hoạt động lại.
Lên top