Đề xuất kéo dài cách ly xã hội ít nhất 1 tuần với các tỉnh nhóm Nguy cơ cao

Ban Chỉ đạo thống nhất kiến nghị Thủ tướng cách ly xã hội ít nhất 1 tuần với các tỉnh nhóm "nguy cơ cao". Ảnh minh họa: Phan Anh
Ban Chỉ đạo thống nhất kiến nghị Thủ tướng cách ly xã hội ít nhất 1 tuần với các tỉnh nhóm "nguy cơ cao". Ảnh minh họa: Phan Anh
Ban Chỉ đạo thống nhất kiến nghị Thủ tướng cách ly xã hội ít nhất 1 tuần với các tỉnh nhóm "nguy cơ cao". Ảnh minh họa: Phan Anh
Lên top