24 địa phương đề nghị kéo dài cách ly xã hội đến hết tháng 4 phòng COVID-19

Nhiều địa phương đề nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội. Ảnh Hà Phương
Nhiều địa phương đề nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội. Ảnh Hà Phương
Nhiều địa phương đề nghị kéo dài thời gian cách ly xã hội. Ảnh Hà Phương
Lên top