Cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển Vũng Tàu

Tàu CN 09 đang Lai dắt tàu bị nạn vào khu vực Sao Mai – Bến Đình
Tàu CN 09 đang Lai dắt tàu bị nạn vào khu vực Sao Mai – Bến Đình
Tàu CN 09 đang Lai dắt tàu bị nạn vào khu vực Sao Mai – Bến Đình

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM