Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu cá bị nạn trên biển Vũng Tàu

Tàu CN 09 đang Lai dắt tàu bị nạn vào khu vực Sao Mai – Bến Đình
Tàu CN 09 đang Lai dắt tàu bị nạn vào khu vực Sao Mai – Bến Đình