Cô gái kể về những ngày tham gia "Hội thánh Đức chúa trời mẹ"