Tan cửa nát nhà vì người thân theo “Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ”

Chị M lo ngại nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình vì chồng đi theo Hội Đức thánh Chúa trời mẹ.
Chị M lo ngại nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình vì chồng đi theo Hội Đức thánh Chúa trời mẹ.
Chị M lo ngại nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình vì chồng đi theo Hội Đức thánh Chúa trời mẹ.
Lên top