Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ: Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ "nước thánh" nghi có chất hướng thần

Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng - đối tượng thuộc “Hội thánh Đức Chúa trời” tại Thanh Hóa. Ảnh: ANTĐ
Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng - đối tượng thuộc “Hội thánh Đức Chúa trời” tại Thanh Hóa. Ảnh: ANTĐ
Lực lượng công an làm việc với Mai Văn Hùng - đối tượng thuộc “Hội thánh Đức Chúa trời” tại Thanh Hóa. Ảnh: ANTĐ
Lên top