Những người thoát khỏi “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” nói gì?

Một số nhân vật từng bị lôi kéo kể lại chiêu trò thuyết phục của người đến từ "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".
Một số nhân vật từng bị lôi kéo kể lại chiêu trò thuyết phục của người đến từ "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".
Một số nhân vật từng bị lôi kéo kể lại chiêu trò thuyết phục của người đến từ "Hội thánh Đức chúa trời mẹ".
Lên top