Chuyện về người “tạc tượng” Bác từ hàng ngàn con tem

Ông Trần Hữu Huệ đang chuẩn bị tem tặng cho học sinh tại buổi sinh hoạt CLB chơi tem. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Hữu Huệ đang chuẩn bị tem tặng cho học sinh tại buổi sinh hoạt CLB chơi tem. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Hữu Huệ đang chuẩn bị tem tặng cho học sinh tại buổi sinh hoạt CLB chơi tem. Ảnh: Lục Tùng
Lên top