Google Doodle hôm nay cảm ơn những người trợ giúp chống dịch COVID-19

Google Doodle ngày 14.4 cảm ơn các nhân viên giao thông công cộng hỗ trợ trong dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình
Google Doodle ngày 14.4 cảm ơn các nhân viên giao thông công cộng hỗ trợ trong dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình
Google Doodle ngày 14.4 cảm ơn các nhân viên giao thông công cộng hỗ trợ trong dịch COVID-19. Ảnh chụp màn hình
Lên top