Tạo hình Bác bằng những con tem

Họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn làm tranh ghép tem về Bác Hồ. Ảnh: Phạm Đông
Họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn làm tranh ghép tem về Bác Hồ. Ảnh: Phạm Đông
Họa sĩ Đỗ Lệnh Tuấn làm tranh ghép tem về Bác Hồ. Ảnh: Phạm Đông
Lên top