Google Doodle chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2020

Google Doodle mừng ngày Quốc khánh 2.9 của Việt Nam có phạm vi tiếp cận với người dùng ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.
Google Doodle mừng ngày Quốc khánh 2.9 của Việt Nam có phạm vi tiếp cận với người dùng ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.
Google Doodle mừng ngày Quốc khánh 2.9 của Việt Nam có phạm vi tiếp cận với người dùng ở Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.
Lên top