Hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài đạt kết quả quan trọng

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm trưng bày ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh bên lề hội nghị. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm trưng bày ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh bên lề hội nghị. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm trưng bày ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh bên lề hội nghị. Ảnh: VGP.
Lên top