Cháy lớn tại kho chứa nhớt giữa đêm khuya

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.